گالری

جهت مشاهده عکس های توربو شارژر در گالری می توانید بر روی هر عکس کلیک نمایید.

توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط موتور خودرو، موجب احتراق و توربو لنسturbulans بهتر سوخت و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌شود. اصلی‌ترین چالش برای اختراع توربو شارژر ها ، تولید موتورهایی با ابعاد کوچک و وزن کمتر با قدرت بیشتر بود. بدین منظور توربینی ساخته شد تا انرژی (تلف شده) حاصل از خروج دود از اگزوز را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهد. ین وسیله از دو توربین متصل به هم توسط یک شفت ساخته شده است. یک توربین مستقیماً متصل به منیفولد دود است و توربین دیگری به وسیله لولهٔ رابط به منیفولد هوا متصل است. چون هوای ایجاد شده بشدت داغ می‌باشد  ٬قبل از ورود به سیلندر جهت احتراق٬در اثر ترکیب با بنزین دچار خود سوزی می‌شود. به همین دلیل برای حل این مشکل از سیستم خنک‌کننده هوا به نام اینتر کولر که ما بین لوله رابط و منیفولد هوا نصب می‌شود استفاده می‌کنیم. این وسیله با کمک گازهای خروجی موتور کار می‌کند و بدون اتلاف انرژی فعالیت می‌کند. این سامانه بر خلاف سوپر شارژر موجب کاهش قدرت موتور خودرو نمی‌گردد. در واقع توربو شارژر با نیروی حاصل از گازهای خروجی موتور عمل می‌کند ، در حالی که سوپر شارژر با استفاده از نیروی گرفته شده از میل لنگ توسط تسمه یا زنجیر کار می‌کند. با استفاده از توربو شارژر میزان هوای وارد شده به موتور افزایش می‌یابد که منجر به بهبود قدرت یا راندمان و یا هر دو خواهد شد. البته توربو شارژ های الکتریکی هم موجود است که با انرژی الکترسیته کار می‌کند و بیشتر در خودروهایی که بصورت فابریک توربو شارژ ندارندودر جهت تیونینگ نیز از این نوع استفاده می‌شود. همچنین وسیله دیگری جهت وارد کردن هوای بیشتر به موتور وجود دارد که از یک فن و یک نانویونیزاسیون سوخت تشکیل شده که سوخت را به ذرات نانو تبدیل می‌کند و فن باعث می‌شود که هوای زیادی با سوخت ترکیب شود ودر نتیجه سوخت کامل می‌سوزد و انرژی بیشتری تولید می‌شود. این مجموعه بر روی همه خودروهای کاربراتوری و انژکتری و گازسوز قابل نصب است.